Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

1. Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 05-08-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Elk bedrijf is verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken en die te laten toetsen door een kerndeskundige. Wie zich als kerndeskundige bezighoudt met het toetsen of beoordelen van de RI&E en het adviseren van de werkgever over eventuele verbeteringen eraan, moet gecertificeerd zijn. Want dat is een wettelijke verplichting volgens artikel 14 van de Arbowet.

De professional die deze taken uitvoert, moet voldoen aan de internationale deskundigheidsnorm ISO 17024. Kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de arbeids- en organisatiekundige en ook de veiligheidskundige. De ‘certificering’ van de bedrijfsarts is de BIG-registratie.

Certificatieschema

De overheid heeft certificatie-instellingen, of ‘certified

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren