Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

4. Transportveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 23-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Basisnet, HART, Risicokaart

Om het vervoer van gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk te laten verlopen vindt het vervoer zoveel mogelijk plaats over het hoofd(vaar)wegennet. Hoofdwegen liggen minder vaak in dicht bebouwde gebieden en bieden daarmee de veiligste route.

Voor vervoer van grootschalig vervoer van gevaarlijke stoffen, kent Nederland sinds 1 april 2015 het Basisnet. Rijksoverheid, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven maakten, bovenop de Europese regels, extra afspraken over de routes waarover gevaarlijke stoffen vervoerd

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren