Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

4. Transportveiligheid

  • Bijgewerkt tot: 23-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeheersing

Een werkgever moet bij het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid in een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) schriftelijk vastleggen welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich mee brengt. Zie hoofdstuk A. Arbo- en verzuimbeleid 3.2 De risico-inventarisatie en -evaluatie.

Een RI&E dient te bestaan uit:

  • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico-beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

  • De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden.

  • De prioritering van de risico's.

  • De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak.

Voor de risico's worden beheersmaatregelen toegevoegd. Hierin worden acties

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren