Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

5. Zorgveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 25-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Artikel

Zorgveiligheid

door Yolanda de Graaf

Inleiding

Zorgveiligheid richt zich op de personen die zorg ondergaan en zorg leveren. Zorg wordt hierbij in de breedste zin des woords beschouwd, dus in ziekenhuizen, woonzorg, thuiszorg, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg en ook privéklinieken of zelfstandige behandelcentra (ZBC)* en tandartsenzorg. Dit is geen uitputtende lijst.

Aandacht voor patiëntveiligheid is gestart na publicatie van het rapport ‘To err is Human’ (1999). Uit de daarin vermelde onderzoeksresultaten blijkt dat in de Verenigde Staten minstens 98.000 mensen per jaar overlijden als gevolg van medische fouten in ziekenhuizen. Zie http://www.nap.edu/catalog/9728/to-err-is-human-building-a-safer-health-system. Naar aanleiding van die cijfers heeft Rein Willems

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren