Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

5. Zorgveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 25-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Artikel

Risicogebieden in de zorgsector

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de risico’s die zich kunnen voordoen in de zorgsector. Per specifiek zorggebied (ziekenhuis, verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, etc.) bestaan verschillende typen risico’s, maar is er ook sprake van overlap. Zo zijn professioneel bestuur en toezicht (‘Good governance’), medicatie, medische apparatuur en instrumentarium, dossiervoering en patiëntenlogistiek onderwerpen die in alle zorggebieden spelen. De risico’s rondom het geven van bloedtransfusies, het gebruik van radioactieve straling en het opereren van patiënten zijn meer ziekenhuis-specifieke risico's.

Inspecterende overheden en certificerende instellingen hanteren jaarlijkse thema's.

De IGZ bepaalt jaarlijks in haar werkdocument op welke thema’s zij

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren