Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

Kwaliteitsnormen

In 1996 werd de Kwaliteitswet Zorginstellingen ingevoerd. Daarin werd de invoering van een kwaliteitssysteem verplicht gesteld. Er bestaan in dit kader verschillende normen, waarbij die van NIAZ (Nederlands Instituut voor accreditatie in de Zorg), op basis van het Model Nederlandse Kwaliteit (INK-model) en de norm van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) de oudste zijn. Binnen de Plan-Do-Check-Act cyclus blijkt de laatste stap, waarin systematisch en continu wordt verbeterd en geleerd, nog altijd een lastige. Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft de NTA 8009 (Nederlands Technische Afspraak) opgesteld onder

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren