Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

1. Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 23-10-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wettelijke regelingen rond nachtwerk

In Nederland is de Arbeidstijdenwet van kracht. Volgens de Arbeidstijdenwet is sprake van nachtwerk of een nachtdienst als iemand meer dan één uur werkt tussen 00.00 en 06.00 uur.

Bij de Arbeidstijdenwet hoort een Arbeidstijdenbesluit met uitzonderingen en aanvullingen op de regels voor reguliere arbeidstijden. Wettelijk gezien is nachtwerk een van deze uitzonderlijke werksituaties. De reden hiervoor is dat nachtwerk een belastende arbeidssituatie is met mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor werknemers. Er zijn voor nachtwerk aanvullende regels over de arbeidsduur, het aantal diensten en de rusttijden. Voor bepaalde beroepen en werksituaties zijn in het Arbeidstijdenbesluit aanvullende

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren