Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

1. Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 08-10-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Aanvullende sectorspecifieke regels

Voor de zorg, de mijnbouw, de vervoerssector en een aantal andere sectoren gelden naast de Arbeidstijdenwet aanvullende regels bij nachtwerk. Deze specifieke regels zijn van toepassing bovenop de algemene wettelijke bepalingen over nachtwerk. Hier volgt een korte uitwerking, voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website www.rijksoverheid.nl.

Zorgsector

In de aanvullende arbeidstijdenregels voor de zorgsector zijn bijvoorbeeld specifiek de voorwaarden van bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten (bac-diensten) uitgewerkt voor verpleegkundigen, artsen, verloskundigen en ambulancepersoneel.

Mijnbouw

De aanvullende regels voor de mijnbouw gaan over aanvullingen of uitzonderingen voor mensen die werken in de mijnbouw (zowel op zee als

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren