Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

1. Arbeidsveiligheid

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 08-10-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Programma’s

Met de invoering van de Arbeidswet in 1889 moest er uiteraard ook een organisatie komen die keek of deze wet werd nageleefd. Dat werd de Arbeidsinspectie dat onderdeel was van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tot 2012. Toen fuseerde deze inspectie met de zuster, de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Dit had consequenties voor het inspectiewerk. Inspecteurs adviseren en handhaven nu niet alleen op arbeids- en procesveiligheid, maar ook op naleving van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren