Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

1. Arbeidsveiligheid

  • Bijgewerkt tot: 08-10-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De verschillen

Strafrecht

Voorheen kwamen bij elke overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving de officier van justitie en de strafrechter in beeld. Tegenwoordig gaat dat niet meer zo. De officier van justitie gaat alleen nog over tot vervolging als er (a) ernstige gevolgen zijn, én (b) de werkgever wist, of had kunnen weten, dat er gevaar kon bestaan voor ernstig letsel of een dodelijk ongeval. Zie uitspraak 4.

Bestuursrecht

Overtredingen van de arbowetgeving komen vaak aan het licht door een ongeval of bij een inspectie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de handhaving van Arbowet en -regels. De

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren