Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

1. Arbeidsveiligheid

  • Bijgewerkt tot: 08-10-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Essentie van de aansprakelijkheid

Om te beginnen moet er sprake zijn van schade, die is toegebracht aan een derde én die schade moet zijn veroorzaakt door een fout van de beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld door gebrekkige dienstverlening. Als gevolg daarvan heeft de klant schade geleden. Aansprakelijkheid kan op twee manieren ontstaan: contractueel of buitencontractueel, ook wel wettelijke aansprakelijkheid geheten.

De contractuele aansprakelijkheid

Onafhankelijke beroepsbeoefenaars werken vaak op basis van een overeenkomst van een opdracht (artikel 7:400 BW). Als die opdracht niet goed of, sterker nog, in het geheel niet wordt uitgevoerd, dan wordt de overeenkomst niet of niet voldoende nagekomen en daar

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren