Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

3. Externe veiligheid

  • Informatiesoort: Artikel
  • Auteur: Jos Schouten
  • Bijgewerkt tot: 26-10-2020
  • Taakgebieden: Externe veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Aanscherping bouwveiligheidszone

Per 1 juli 2020 is het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving aangepast. Dat heeft invloed op de regels voor omgevingsveiligheid. Wat betekent dat voor de praktijk?

door Jos Schouten

Paragraaf 6.2 van de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid is sind 1 juli van kracht geworden. Dit heeft gevolgen voor de omgevingsveiligheid omdat de bouwveiligheidszone, de hijszone en het hijsgebied, zoals gedefinieerd in de landelijke richtlijn, dan van kracht zijn worden. Dit heeft gevolgen voor bouwwerken die in uitvoering zijn en nieuw op te starten bouwwerken die nu in de vergunningsaanvraag zijn. De interactie tussen veiligheidscontouren van bouwwerken

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren