Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

2. Externe veiligheid

  • Bijgewerkt tot: 26-10-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De richtlijn

In dit hoofdstuk wordt de Seveso III-richtlijn op hoofdlijnen besproken.

Onderwerp

In artikel 1 van de richtlijn wordt aangegeven waarover de richtlijn gaat. In de richtlijn worden regels gesteld met betrekking tot de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Indien zich toch een ongeval voordoet, geeft de richtlijn regels met betrekking tot het beperken van de gevolgen van dit ongeval voor de menselijke gezondheid en het milieu. Artikel 1 geeft hiermee de enerzijds de beperking van de richtlijn aan: het moet gaan om zware ongevallen in relatie tot het gebruik of de opslag van gevaarlijke

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren