Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

3. Externe veiligheid

  • Bijgewerkt tot: 26-10-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeheersing

Plaatsgebonden Risico (PR)

Bij het vaststellen van de veilige afstand tussen bedrijf en burgers worden de mensen die zich in kwetsbare objecten bevinden meer beschermd dan de mensen in beperkt kwetsbare objecten. Dit komt tot uitdrukking in de risiconorm voor het plaatsgebonden risico (PR). De wettelijke norm is op dit moment 10-6, dat wil zeggen dat de kans dat een persoon die 24 uur per dag (onbeschermd) op dezelfde plaats verblijft, overlijdt ten gevolge van een risicovolle activiteit niet groter mag zijn dan eens in de miljoen jaar. De risiconorm kan worden uitgezet op een kaart door plaatsen met

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren