Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

2. Externe veiligheid

  • Bijgewerkt tot: 24-08-2020

Zoeken binnen deze titel

Artikel

Lucht

Toepassingsgebied lucht

In het kader van dit hoofdstuk wordt met lucht bedoeld de emissie van gevaarlijke stoffen via de lucht naar de omgeving. De blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen in de lucht is reeds beschreven in hoofdstuk XX. Emissie van stoffen naar de omgeving kan bestaan uit (fijne) stofdeeltjes en/of vluchtige stoffen en dampen. De eisen ten aanzien van het voorkomen van luchtemissie zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit en kunnen per type inrichting verschillen. In het bijzonder worden eisen gesteld aan de emissie van de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Dit is de emissie aan stoffen die op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren