Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

3. Externe veiligheid

  • Bijgewerkt tot: 26-10-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wetgeving

Het Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen) richt zich tot het bevoegd-gezag Wet milieubeheer (Wm) en de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), in gemeenten en provincies. De bestuursorganen van gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor de naleving van de risiconormen. Concreet betekent dit dat zij ervoor moeten zorgen dat er voldoende afstand bestaat tussen risicovolle inrichtingen en gevoelige objecten, en dat het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren