Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

3. Externe veiligheid

  • Bijgewerkt tot: 26-10-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

2. Milieu

2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De Wabo voegt een groot aantal vergunningen en ontheffingen samen tot één vergunning, de omgevingsvergunning.

In de omgevingsvergunning zijn zo veel mogelijk toestemmingsbesluiten gebundeld die nodig zijn voor het realiseren van een project. Het gaat dus om activiteiten als bouw, aanleg, oprichten, gebruik en sloop, die plaatsgebonden zijn en gevolgen hebben voor de fysieke omgeving. Het plaatsgebonden zijn van de activiteiten betekent dat de omgevingsvergunning geen betrekking heeft op toestemmingstelsels voor niet-plaatsgebonden activiteiten, zoals het vervoer van explosieven

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren