Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

2. Externe veiligheid

  • Bijgewerkt tot: 23-10-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Activiteitenbesluit

Toepassingsgebied Activiteitenbesluit

In principe vallen alle bedrijven in Nederland (zijnde een inrichting) onder het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn de van toepassing zijnde milieuregels beschreven. Deze regels hangen samen met de specifieke milieubelastende activiteiten van het bedrijf en de milieubelasting op de omgeving.

Actoren Activiteitenbesluit

Betrokken partijen zijn:

  • Eigenaar van de inrichting

  • Bevoegd gezag, bijvoorbeeld een gemeente of provincie of gemandateerde omgevingsdienst.

In het Activiteitenbesluit zijn drie typen inrichtingen beschreven waarvoor verschillende regels zijn beschreven; Type A, B en C.

Type A

Inrichtingen die weinig tot geen milieubelastende activiteiten uitvoeren behoren tot type A. Dit zijn inrichtingen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren