Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

3. Externe veiligheid

  • Bijgewerkt tot: 26-10-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Afvalwater

Toepassingsgebied afvalwater

In het kader van dit hoofdstuk wordt met water bedoeld het afvalwater. De bescherming van het grondwater is reeds beschreven in een eerdere paragraaf. Lozingen van afvalwater vinden voornamelijk plaats op rioleringen (indirect) en oppervlaktewater (direct). Afhankelijk van het type lozing is een ander bevoegd gezag betrokken. Er is een grote diversiteit aan stoffen die relevant kunnen zijn voor het lozen van afvalwater, naast schadelijke stoffen kunnen dit ook biologische agentia zijn, sulfaten en zogenaamde zuurstof verbruikende stoffen. Voor sommige lozingen kan een vergunning noodzakelijk zijn.

Actoren afvalwater

Bij de lozing van afvalwater zijn verschillende partijen betrokken.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren