Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

3. Externe veiligheid

  • Bijgewerkt tot: 26-10-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bodem en grondwater

Toepassingsgebied bodem en grondwater

Regelgeving is opgesteld om de kwaliteit van de bodem en het grondwater te beschermen. De regelgeving richt zich enerzijds op preventieve maatregelen maar biedt ook een kader in het geval de bodem reeds (historisch) verontreinigd is of als de bodem verontreinigd is geraakt als gevolg van een morsing of een calamiteit. Historische bodemverontreinigingen zijn ontstaan voor 1 januari 1987, alle verontreinigingen na die tijd vallen onder de zogenoemde zorgplicht en moeten opgeruimd worden op kosten van de veroorzaker. Indien met verontreinigde grond gewerkt wordt moeten partijen daartoe gekwalificeerd zijn. Het werken met verontreinigde

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren