Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

Psychosociale arbeidsbelasting

door drs. M.C.A.M. van Limpt

Inleiding psychosociale arbeidsbelasting

De Arbowet verstaat onder ‘psychosociale arbeidsbelasting (PSA)’: ‘factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken’. Concreet gaat het daarbij om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk.

Psychosociale arbeidsbelasting is al jaren lang één van de belangrijkste arbeidsrisico’s, en heeft een belangrijk aandeel in de uitval van medewerkers. Volgens artikel 3 lid 2 Arbowet moet de werkgever dan ook beleid voeren dat erop is gericht om PSA te voorkomen. Concreet houdt dat in dat de risico’s omtrent PSA in kaart moeten worden gebracht en dat

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren