Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

1 Diversiteit

Diversiteit is het geheel van verschillen en overeenkomsten, eigenschappen en gewoontes van mensen. Het kan daarbij gaan om aspecten als: cultuur, leeftijd, sekse, geloof, seksuele geaardheid, uiterlijk, politieke voorkeur of de aard van het werk (betaald werk of vrijwilligerswerk). De meest gangbare indeling is die van culturele diversiteit, genderdiversiteit en leeftijdsdiversiteit:

    Culturele diversiteit betreft de aandacht voor verschillen op de werkvloer als gevolg van cultuur. Een andere benaming is ook wel etnische diversiteit. Cultuurverschillen kunnen bijvoorbeeld effect hebben op de wijze waarop teams met elkaar samenwerken. Culturele diversiteit raakt ook aan het vraagstuk van discriminatie bij werving en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren