Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

Soorten ongewenst gedrag

In deze paragraaf worden de reeds in paragraaf 2 genoemde vormen van ongewenst gedrag nader toegelicht.

Agressie en geweld

Agressie en geweld in een arbeidscontext (ook wel psychosociale arbeidsbelasting PSA genoemd) wordt vaak gedefinieerd als voorvallen waarbij een werknemer fysiek, verbaal of psychisch wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die met het werk verband houden.

Een andere vaak gebruikte definitie is dat door het agressieve en gewelddadige gedrag van de dader het slachtoffer geen vrijheid van handelen meer heeft.

Er bestaan in de praktijk 4 interactieniveaus van agressie en geweld:

    tussen medewerkers onderling, mogelijke oorzaken

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren