Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

Het industriële bedrijf Bakker Schat heeft een rookverbod dat is opgenomen in het personeelshandboek en het huishoudelijk reglement. Ook op de pictogrammen hier en daar is het rookverbod aangegeven. Uitsluitend in de hiervoor bestemde ‘rookruimte’ is roken toegestaan, twee keer per dienst à 5 minuten. Bij overtreding volgen disciplinaire maatregelen. De werknemer heeft in december 2013 het huishoudelijk reglement ondertekend. Hij wordt enkele malen berispt wegens overtreding van het rookverbod. Op 4 juli 2016 volgt een laatste officiële waarschuwing.

Begin december wordt hij ’s nachts rokend betrapt in de bollenkast – een relatief kleine ruimte waarin deeg 30 minuten moet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren