Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

Toepassingsgebied ongewenst gedrag

We behandelen hier ongewenst gedrag in de werkcontext. Dat wil zeggen: met welke soorten van ongewenst gedrag worden werkgevers en werknemers op hun werk geconfronteerd? Er bestaan zeer veel uiteenlopende soorten en vormen van ongewenst gedrag, daarom kan de volgende indeling verduidelijking aanbrengen in de begrippen.

Vormen van ongewenst gedrag zijn:

    agressie en geweld, onder te verdelen in: fysieke agressie zoals slaan, schoppen, spugen, hinderen, vandalisme en; verbale agressie zoals schreeuwen, schelden, dreigen met slaan en vloeken; psychische agressie zoals dreigen (verbaal of in geschrift), vernederen, chanteren, kwetsen (dit kan zowel het slachtoffer of diens naasten aangaan). (seksuele) intimidatie,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren