Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

Risicobeheersing en preventie

Er zijn vele goede redenen om ongewenst gedrag te willen voorkómen of om het te beperken of te laten stoppen. Ongewenst gedrag werkt verstorend, kan besmettelijk zijn, levert vaak langdurig schadelijke gevolgen voor de slachtoffers op en kan ook de productiviteit en de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen. Reden genoeg om het best practice model (zie paragraaf 2) nader te bestuderen en toe te lichten.

Het best practice model

Om een goed beleid op te zetten om sociale veiligheid te bevorderen en ongewenst gedrag te voorkómen, te beperken of te stoppen, zou een organisatie zich

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren