Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

Risico's psychosociale arbeidsbelasting

Om het ontstaan van psychische (over)belasting door het werk zo veel mogelijk te beperken, is het van belang om zicht te krijgen op de risico’s in het werk. Daar liggen immers voor een organisatie de aangrijpingspunten voor preventieve of corrigerende acties.

De risico’s in het werk die samenhangen met het ontstaan van psychische overbelasting zijn in de Arbowet samengevat onder de kop psychosociale arbeidsbelasting. Het gaat daarbij concreet over:

  • werkdruk;

  • ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld.

Werkdruk

De ervaren werkbelasting is redelijk groot in ons land. In de Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2016 geeft 36%

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren