Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

1 Gedragscode

Een gedragscode is een expliciete beschrijving van de normen en waarden voor het gedrag van bepaalde beroepen of gewenst gedrag in specifieke situaties binnen organisaties. Met als functie dat er een vorm van zelfregulering ontstaat.

Bron: afgeleid van onder meer Wikipedia

Een gedragscode kan over veel meer specifieke zaken gaan dan een beroepscode. Het doel van een beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefeningen. Een beroepscode betreft veelal ook professionele regels die gelden voor een bepaald beroep of functie die bij wet zijn vastgelegd. Zoals bij artsen het beroepsgeheim en het vertrouwelijk omgaan met persoonlijke

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren