Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Artikel

1 Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid houdt in dat mensen zoveel moeite hebben met lezen en schrijven, dat zij niet goed kunnen meekomen in onze maatschappij. Daarbij hoort ook digitaal communiceren. In Nederland is 1 op de 9 mensen laaggeletterd, dat is in totaal zo’n 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar. Tel daarbij de mensen op die moeite hebben met rekenen, laaggecijferd genoemd, dan komen we uit op 2,5 miljoen. Dan gaat het over 1 op de 6 mensen tussen de 16 en 65 jaar.

Er is een verschil tussen laaggeletterdheid en analfabetisme. Mensen die analfabeet zijn kunnen helemaal niet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren